Stuc & Klusbedrijf K.J.

Constructief gevel scheurherstel

Scheurherstel in gevel

Een scheur in de gevel vereist een professionele aanpak. Ten eerste dient de stabiliteit van de constructie te worden hersteld. Ten tweede moet de scheur esthetisch worden weggewerkt.

Oorzaak van het scheuren 

Voordat wij scheurherstel in een gevel uitvoeren, bepalen we eerst de oorzaak en brengen indien nodig versterkingen aanbrengen.

          

Gevelreparatie

Nadat de gevel is gestabiliseerd voeren we de gevelreparatie uit. Dit houdt in dat de gescheurde stenen worden hersteld of vervangen en de nieuwe voegen worden aangebracht. 

Metselwerk

Beschadigde stenen in het metselwerk worden met restauratiemortel in de juiste kleur gerepareerd. Pas als een steen niet meer kan worden hersteld, gaan we op zoek naar een zelfde of sterk gelijkende nieuwe steen.

Voegwerk

Door de kleur van de bestaande voeg te bekijken gaan wij deze toepassen bij het te nieuw voegen van het eventuele herstewerk voor een zo min als mogelijk verschil van het bestaande voegwerk.


Gratis offerte:

U kunt Stuc& klusbedrijf K.J. bellen of mailen voor een vrijblijvende offerte welke natuurlijk kosteloos wordt gemaakt. Wij komen graag de situatie ter plekke bekijken om een zo goed mogelijke inschatting te kunnen maken van de uit te voeren werkzaamheden.

Stuc & klusbedrijf K.J.

Aak 38

9981 EL Uithuizen

GSM 0614 480 814


NAM SCHADE


Disciplines

Stuc & Klusbedrijf K.J. gsm 0614 480 814

stucenklusbedrijfkj@ziggo.nl

Copyright © 2014. All Rights Reserved.